Ajankohtaista

TIEDOTE | 31.10.2022

Digitaalisen kaupankäynnin ekosysteemin kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin

Seulo Palvelut Oy:n, Suppilog Oy:n, Collico Oy:n, LogXellence Oy:n ja Storeverse Oy:n pääomistajat ovat käynnistäneet neuvottelut omistusjärjestelystä, jolla yritysten omistus järjestetään konsernirakenteeksi.
Omistusjärjestelyiden ja toimintojen tehostamisen tavoitteena on yritysten muodostaman digitaalisen kaupan ekosysteemin kasvun vauhdittaminen. Yritysryhmän liikevaihto on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana: vuoden 2019 noin 5 miljoonan euron liikevaihtotasolta arviolta noin 25 miljoonaan euroon vuonna 2022. Järjestelyllä tähdätään kasvun vauhdittamiseen. Tavoitteena on saavuttaa noin 100 miljoonan euron liikevaihtotaso strategiakauden aikana.

Omistus- ja yritysjärjestelyjen myötä syntyy kansainvälisestikin uniikki ja avoin kauppapaikkaekosysteemi. Siinä yhdistyvät konserniyritysten monipuoliset B2B ja B2C verkkokaupankäynnin kauppapaikat, elintarvike- ja verkkokaupan logistiikan palvelut sekä niihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen ja -ratkaisut. Tarjoamme ekologisemman ja kustannustehokkaamman kaupankäynnin mallin, jossa yhdistämme tavara- ja tietovirrat asiakkaiden ja kaikkien toimijoiden eduksi pienemmällä riskillä ja ilman kynnyksiä.

Toimintojen uudelleenjärjestelyn kautta muodostuu vahvempi organisaatio ja kumppaniverkosto. Lisäksi muodostuva kokonaisuus tulee olemaan taloudellisesti huomattavasti vahvempi mahdollistaen tarvittavat investoinnit teknologiaan ja kasvun rakentamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Yritysjärjestelyn ja toimintojen uudelleen järjestelyn aikana yhtiöiden nykyiset palvelut jatkuvat ennallaan ja palveluiden kehittämistä ja asiakasprojekteja jatketaan suunnitelmien mukaisesti.
Toimintojen uudelleenjärjestelyjen valmistelusta vastaamaan on nimitetty seuraavat henkilöt:
– Storeverse Oy:n toimitusjohtaja Peter Klenberg, hankejohtaja (peter@storeverse.io)
– Collico Oy:n ja LogXellence Oy:n toimitusjohtaja Jari Rinnekoski, logistiikkatoiminnot (jari.rinnekoski@collico.fi)
– Seulo Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivonen, digitaalinen kauppapaikka (petri.toivonen@kauppahalli24.fi)
– Suppilog Oy:n toimitusjohtaja Harri Eskelin (harri.eskelin@suppilog.fi)

Yritysten esittelyt

Seulo Palvelut Oy on suomalaisen ruokaverkkokaupan pioneeri ja kasvuyritys, jonka verkkokauppoja ovat kuluttajamyynnissä Kauppahalli24 ja Luomuntarina sekä yritysmyynnissä Kauppahalli24 Business ja Lahjalaatikossa. Kauppahalli24.fi on tunnetuin kauppamme, joka on toiminut jo 10 vuotta ja tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan valikoiman päivittäistavaroita kuluttajille edullisesti kotiin toimitettuna. Meillä ei ole kivijalkakauppaa, vaan tuoreet tuotteet tulevat keräilyymme vasta asiakkaan tilauksen perusteella. Teemme pientuottajien kanssa reilut sopimukset.
www.kauppahalli24.fi
www.lahjalaatikossa.fi
business.kauppahalli24.fi

Suppilog on kansainvälistyvä suomalainen teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kehittämällään markkinapaikallaan myyjäyritysten ja ostajayritysten tehokkaamman kaupankäynnin, koontilogistiikan ja -laskutuksen älykkäänä palvelukokonaisuutena. Palvelun ensisijaisena tehtävänä on tehostaa myyntiä, ostamista ja jakelua – alusta on sittemmin kasvanut monipuoliseksi hyötyjen tuottajaksi tavarakaupan osapuolille myös markkinointiin, tuotetietojen hallintaan ja myyntikanavien asiakkaiden helpompaan hallinnointiin. Suppilog on saavuttanut vakiintuneimman asemansa apteekki-, ravintola- ja päivittäistavarakaupan toimialoilla, joissa se palvelee tuhansia ostaja- ja satoja myyjäyrityksiä.
www.suppilog.fi

Collico-LogXellence Oy on täyden palvelun logistiikkayritys erikoistumisalueena elintarvikelogistiikka ja verkkokaupan logistiikka. Palvelutarjontamme sisältää tuotteiden varastoinnin, keräilyn rullaradalla sekä muilla tarvittavilla menetelmillä, pakkauspalvelut, monipuoliset lisäarvopalvelut sekä elintarvikekuljetukset. Automatisoitu keräilyjärjestelmä on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Järjestelmä mahdollistaa jopa 40.000 tuotenimikkeen tehokkaan keräilyn.
www.collico-logxellence.fi

Storeverse Oy on ohjelmistoyhtiö, joka kehittää digitaalisen kaupankäynnin SaaS-palvelualustaa. Ohjelmisto mahdollistaa sekä digitaalisten kauppapaikkojen toteuttamisen että yrityskohtaiset verkkokaupat. Yritys on perustettu vuonna 2020. Palvelualustan ensimmäiset kehitysvaiheet ovat valmistuneet vuoden 2022 aikana ja yhtiön liiketoiminta on käynnistymässä.
Petri Heino
Collico-LogXellence ja Storeverse Oy Hallituksen pj.
Perttu Tevanen
Suppilog Oy
Hallituksen pj.
Erkki Timmerbacka
Seulo Palvelut Oy
Hallituksen pj.

TIEDOTE | 8.6.2022

Collicon laajentaa jakelualueitaan Pohjanmaalle 14.6.2022 alkaen

Toimintamme kasvaessa aloitamme lämpötilasäädellyn pienjakelumme Vaasan ja Seinäjoen alueella 14.6.2022 alkaen.

kartta

TIEDOTE | 1.5.2022

Kasvua verkkokauppalogistiikkaan uusilla digitaalisilla ratkaisuilla – Collico-LogXellence uudistaa organisaatiotansa

Collico-LogXellencen pääomistajat Heino Group ja Suka Oy ovat käynnistäneet hankkeen omistamiensa yhtiöiden verkkokauppakonseptien ja verkkokaupan ohjelmistojen kehittämiseksi. Tavoitteena on valjastaa Collico-LogXellencen, Seulo Palveluiden, Suppilogin ja Storeversen synergiaedut vastaamaan muuttuvien verkkokaupan ja logistiikan markkinoiden tarpeisiin entistä tehokkaammin.

Kehityshankkeen käynnistämisen myötä Collico-LogXellencen nykyinen toimitusjohtaja Peter Klenberg on nimitetty Storeverse Oy:n toimitusjohtajaksi vastaamaan kehityshankkeen ja ohjelmistojen kehityksen johtamisesta.

– Panostukset uusiin digitaalisiin kaupankäyntiratkaisuihin ja tätä tukeviin logistiikkapalveluihin vahvistavat yritysryhmän yhtiöiden toimintaa ja edistävät asiakkaidemme kilpailukykyä verkkokaupan kasvavilla markkinoilla, kehityshankkeen johtamisesta vastaava Peter Klenberg toteaa. Samalla toimintaa suoraviivaistetaan ja tehostetaan strategian mukaisen kasvun edistämiseksi.

Nimitykset Collico-LogXellence organisaatiossa

Jari Rinnekoski on nimitetty Collico-LogXellencen toimitusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen.

Samalla Collico-LogXellencen johtoryhmä vahvistuu, kun aikaisemmin Collicolla kehityspäällikkönä toiminut Petri Lehtinen nimetään kehitysjohtajaksi (CDO) ja Jasper Heino sisäisestä laskennasta ja raportoinnista vastaavaksi Business Controlleriksi. Jani Vainio jatkaa johtoryhmässä kaupallisena johtajana (CCO), Jarkko Rantanen tuotannon johtajana (COO) sekä Kimmo Viinikainen teknologiajohtajana (CIO).

Lisätietoja:

Jari Rinnekoski, CEO
Collico Oy / Collico-LogXellence
jari.rinnekoski@collico.fi
+358 400 573 711

Peter Klenberg, CEO
Storeverse Oy
peter.klenberg@storeverse.fi
+358 405 172 009

– Otan uuden roolin innostuneena vastaan, sillä tukenani on erittäin motivoitunut ja poikkeuksellisen osaava tiimi. Olemme onnistuneesti integroineet Collicon ja LogXellencen toiminnot yhteen, ja nyt on uuden kehitysvaiheen aika. Omistamamme Cimcorp Shuttle keräilyautomaatin käyttöönottohanke käynnistyy toukokuussa Keravan toimipisteessämme, ja hanke valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tämä, yhdistettynä uusiin rakenteilla oleviin digitaalisiin ratkaisuihin, luo lisää mahdollisuuksia ja lisäarvoja asiakkaillemme.

KUVA | TEEMU HEIKKILÄ

Colligo-LogXellencen toimitusjohtaja Peter Klenbergin ja strategiajohtaja Jari Rinnekosken mukaan kustannustehokas elintarvikekauppa edellyttää uudistuksia logistiikkaan.

Nykypäivän ostaminen haastaa logistiikan

Automaatio ja integroidut järjestelmät ovat avainasemassa asiakaskokemuksen parantamisessa sekä kilpailukyvyn ylläpitämisessä verkkokaupan saralla.

TEKSTI | MARI KORHONEN

KUVA | TEEMU HEIKKILÄ

Ostokäyttäytymisen murros on tuonut uusia vaatimuksia yritysten logistisille ratkaisuille. Kuluttajien siirtymä kivijaloista verkkoon on moninkertaistanut kuljetettavien tavaravirtojen määrän, jolloin kuluttajajakelun hallinta ja kannattavuus edellyttävät varasto- ja keräilytoimintojen tehostamista. Collico-LogXellence vastaa verkkokaupan logistiikan kasvavaan kysyntään ja muuttuneisiin tarpeisiin tuomalla markkinoille uudenlaisia toimintamalleja vahvan toimiala- ja teknologiaosaamisensa pohjalta.

Dynaamisen ja kehityshakuisen yhtiön osaaminen ja kokemus näkyvät tuloksissa. Automaation ja joustavien järjestelmäratkaisujen avulla verkkokauppaa ja elintarvikelogistiikkaa kehittävän yhtiön kasvukäyrä on ollut kova. Viime vuoden aikana toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi viidestä miljoonasta kahteentoista miljoonaan euroon, kuluvana vuonna liikevaihdon arvioidaan ylittävän jo 20 miljoonaa euroa.